fredag 21. november 2014

Bombo Hospital

Bombo er Tangas regionsykehus. Mange sokner til dette sykehuset, det vil si at pasientantallet er høyt, mens resursene desverre er få.

I Tanga finnes det også flere private klinikker og et privatsykehus. Altså er det mulig å få veldig god behandling, dersom man har penger. Bombo er et offentlig tilbud for alle, de gir tilbud om behandling, men desverre ikke like god behandling som de private sykehusene. Barn under 5 år og eldre(jeg husker ikke den øvrige aldersgrensen) har krav på gratis behandling, mens resten av befolkningen må betale ca 5000 TSH(20 NOK) per døgn.

Dersom sykehuset har medisinen du trenger, får du den gratis. Men som regel har ikke sykehuset det, så man må selv gå å kjøpe medisinen og annet utstyr til behandling. Sykepleierne forteller oss at de hvert år legger frem et budsjett for regjeringen, men at de gang på gang får mye mindre enn de trenger.

Dette er veldig urettferdig, tenker du, men desverre er det virkeligheten. Man må bare se på den positive siden; Det er i det minste et tilbud!

De vanligste sykdommene og skadene var diaré, malaria, brudd, brannskader og trafikkskader. Legene på sykehuset er veldig flinke! De har mye kunnskap og deler dette gjerne med oss. Bombo er også et universitetssykehus. Det vil si at det kryr av studentleger og studentsykepleiere der til enhver tid. En legevisitt kan derfor bestå av ca 20 helsepersonell.

Du kan jo selv tenke deg  at 20 stykker stå over deg og diskutere din diagnose og behandling, fremfor resten av hele avdelingen. Taushetsplikt er stort sett ikke eksisterende her. Sykepleieren vår sier at taushetsplikten er nedfelt i loven, men den er i hvert fall ikke praktisert!
 Særlig barn er utsatt for brannskader når mor koker vann eller olje på illstedet på kjøkkenet.

Denne brannskaden hadde vært ubehandlet i en uke da pasienten kom til operasjon. Huden var helt hard og nekrotisert, altså svart og død. Man ser tydelig det gule pusset som tyder på infeksjon.
Pasienten ble inturbert og fikk manuellt hjelp til å puste. Du ser pumpen til venstre i bildet.


Her opereres en betent blindtarm. Det var flere leger og legestudenter til stede. Noen var der for å lære, andre bare for selskapets skyld virket det som. Dette skjønte vi når de tok opp mobilen å begynte å ringe. Under operasjonen var det også full guffe på radioen, Justin Bieber og annet diverse!
Når de endelig fant blindtarmen og skulle legge den på bordet, spratt den til vært og landet rett på magen til den største(i omkrets) doktoren i rommet, deretter på gulvet. Doktoren dyttet den stille og rolig til side og fortsatte å inspisere operasjonen. Ingen lo. Bortsett fra Ingrid og meg som holdt på å dø av latter inni oss!! 

Vi fikk også se gode opplevelser i andres liv. Vi så at dette lille nurket kom til live med en sprut! Ida og meg hadde fostervann over hele oss nærmest(dette er en overdrivelse). 


Mens vi beundret det lille nurket måtte desverre mor rydde vekk sin egen morkake. Barnet fikk selvfølgelig pupp først, og mor fikk komme seg litt. Men dersom moren ikke har med pårørende til å hjelpe seg, må de ta hånd om morkake og tøyvasken selv. De har med seg egne bøtter til dette. De blir også bedt om å ta med egen bøtte til å gå på do i under oppholdet. Fødestuen ligger i tredje etasje og det er lang vei, og flere trappetrinn til nærmeste toalett. For å løste dette lettest mulig, og mest hygienisk, tar de med sei et bøtte med lokk til å gjøre sitt fornøde i. 
Er du glad for at du skal føde i Norge nå? 


Ingrid fikk også sett flere fortidlig fødte. Hun hadde med hjemmestrikket tøy som hun delte ut til spedbarna. Mødrene var veldig takknemmelige og det tror jeg en viss bestemor der hjemme i Norge er også. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar